Hinnerupbadets "Corona" retningslinjer:
 
  • Følg generelt personalets anvisninger og vejledninger
  • Der er sprit og papir i alle omklædningsrum ved puslebordene