Indvielse af vores nye udesauna fredag den 10/5-19 kl. 14-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wellness projektet er desværre sat i bero. Vi håber snarest muligt at finde en alternativ løsning.  
 
Foreløbig tegninger pr 20.02.18: 
 
   
 
Er du interesseret i at vide mere om vores nye wellnessprojekt i 2018 ? Så inviterer vi alle interesserede til en præsentation af ideer og tanker om projektet. Se indbydelse i nedenstående link: 
  
Projektbeskrivelse af Saunahytte & Wellnessområde
 
 
 
                                                  

                        Hinnerup-Badet, Ådalsvej 88, 8382 Hinnerup.

                                                                              09.10.2017
                                                                                    Ver. 4

HinnerupBadets udviklingsgruppe besøgte den 10. maj 2017 idrætscentrene i NørreSundby og Bjerringbro.

Det primære formål med turen var at indhente inspiration og få fælles ideer til konkrete udviklingsmuligheder i HinnerupBadet og sekundært at finde ideer, som kan bruges mere overordnet ift udviklingen af Rønbækcentret.

Opsamlende fra de to besøg blev indstillet til godkendelse på bestyrelsesmødet d. 29/5-17:

”Udviklingsgruppen finder på baggrund af tidligere drøftelser og bekræftet gennem de to besøg, at vi i HinnerupBadet skal udvikle og etablere et udendørs område med stor saunafunktion (60-80 personer) samt eventuelle andre faciliteter som spa, koldtvandskar m.m. Vi foreslår, at en proces igangsættes, så dette anlæg kan etableres indenfor det kommende år og at opgaven lægges hos det faste personale i forhold til en beskrivelse af, hvordan varetagelse og implementering af disse aktiviteter kan foregå, så vi sikrer optimal anvendelse. Den konkrete udformning af disse faciliteter samt en projektbeskrivelse udformes af en ekstern rådgiver i samarbejde med udviklings gruppen suppleret med 1-2 medarbejdere. Dette projekt udvikles på en måde, så det ikke interfererer med centerudviklingen. (anslået beløbsramme 1,5 mio kr)

Vi skal i Hinnerup-Badet udvikle og etablere et udendørs område med stor saunafunktion samt eventuelle andre faciliteter som spa, koldtvandskar m.m.”

Forventet endelig projektbeskrivelse klar til beslutning indenfor 6 mdr.

Tanker omkring projektet:

Formålet er at etablere et tilbud til HinnerupBadets brugere i det skitserede areal (eventuelt kan anden midlertidig placering overvejes, såfremt sauna kan etableres uden fundering og under hensyntagen til øvrige udviklignsideer for centret) som supplerer de oplevelser, som gæsterne kan opnå gennem et besøg i badets faciliteteter som de ser ud i dag. Et udendørs areal indrettes med sauna, opholds og wellness (spa olign) muligheder, som vil kunne anvendes hele året i den nuværende åbningstid, som supplement eller som ramme for separate arrangementer.

Baggrund: Vi oplever et behov for fortløbende at udvikle HinnerupBadets aktiviteter både lokalt (omkring svømmehallen) og centralt i forhold til hele centerkonstruktionen. Vi ønsker i første omgang at skabe udviklingen udenfor men i tæt tilknytning til badets nuværende faciliteter uden at det fremadrettet kolliderer med centerudviklingen – på denne baggrund foreslås placeringen ved gavlen v. vipper samt varmtvandsbassin.

Ønsker: Der er udtrykt konkrete ønsker om at området bygges op omkring "sauna-arrangementer." Vurderingen er, at en sauna, der kan rumme 40-60 personer (eventuelt fleksibel indretning af hensyn til drift) vil kunne imødekomme de behov vi oplever i HinnerupBadet. Med denne kapacitet vil man kunne samle alle nuværende sauna gængere (fra de fire omklædningsrum) i den udendørs sauna.
Udover sauna med overdækkede serveringsmuligheder, ophold, læ m.m. har der været ideer om koldtvandskar, spabad m.m. Det er et opmærksomheds område at have fokus på, hvorvidt placeringen stiller krav til omhegning og afskærmning fra offentligheden, ligesom en funktionel slusefunktion skal etableres fra b
assinlokalet. I forbindelse med etableringen er det ligeledes forudsætning at faciliteterne ikke skaber behov for yderligere omklædnings- og toiletkapacitet.

Ovenstående faciliteter er prioriteret på samme måde som det er beskrevet.

Projekt temaer:

Adgangsvej fra svømmehal.

Vindfang, fodskyl, handicapvenlig, adgang for materialer/ lift mv.

Belægning skal være handicap-/kørselsvenligt. Er det muligt at lave varme i fliser ift. vinterføre for at undgå saltning?

Afskærmning: Materialevalg - hæk/hegn/glas/? Fokus på hvordan det synsmæssigt passer ind i området. Hvad det kræver af vedligeholdelse, samt flugtveje & mulighed for at modtage materialer/varer til svømmehallen via pallevogn/lift mv.

Områdets størrelse (se skravering) – herunder mulighed for udvikling i faser.

Saunahytten: Antal brugere, materialer, depotrum, overdækket areal, håndvask, køleskab, ismaskine, musik, belysning, knagerækker mv.

Rengøringsvenlighed – ”foldebænke” ekstra belysning

Ovntype: Strøm eller gas? Skal være velegnet til gus. Driftsøkonomi.

Vvs, strøm, vand, afløb mv.

Mulighed for afvaskning/skyl under både kolde og varme brusere.

Anvendelse: Det nye anlæg skal etableres så det kan benyttes i hverdagen såvel som ved særlige arrangementer.

Økonomi: I forbindelse med en konkretisering af projektet skal der dels foretages en anlægsberegning og dels en beregning i forhold til den fremtidige drift.

Den økonomiske ramme er inklusiv rådgiverhonorar og myndighedsbehandling sat til 1,7 mio kr incl moms. Der er ikke foretaget driftsberegninger på nuværende tidspunkt.

Rådgiverassistance: Der indgås rådgiver aftale med arkitekt/ingeniørrådgiver, der vil udarbejde oplæg, tilbudsmateriale, idégenerering og være behjælpelige med hjemtagelse af 2-3 tilbud fra relevante leverandører og håndværkere.

Rådgiver er behjælpelig med alle myndigheds- og godkendelses spørgsmål. F.eks. skal der gennemføres en høring blandt naboer? Skal der andre godkendelser til i.f.t. HinnerupBadets øvrige faciliteter? Er der brandmyndighedsspørgsmål, som skal imødekommes? m.m.. Ansøgning/tilladelse skal afklares via Favrskov kommune.

Faser og tidsplan:

a) idégenerering, skitser og helhedsplan udarbejdes, evt yderligere inspiration indhentes (hvem skal involveres? brugere, trænere, medarbejdere?) forhåndsaftaler med kommunen (november – december 2017)

b) præsentation af skitser – myndighedsgodkendelse, høring? (januar -februar 2018)

c) færdiggørelse af oplæg – indhentning af tilbud (marts – april 2018)

d) udfærdigelse af projekt (maj-juli 2018 – åbning august 2018)