• Regler og retningslinier for brug af Hinnerupbadet

 • Al ophold og færdsel foregår på eget ansvar
 • Det er ikke tilladt at medbringe smykker i vandet.
 • Der er ingen adgang i bassinerne, før grundig afvaskning af hele kroppen UDEN badetøj. 
 • Ingen adgang til bassinerne med smitsomme sygdomme herunder fodvorter der ikke er under behandling.
 • Vis hensyn når du bader - der skal være plads til alle
 • Alle skal have det sjovt - men undgå overdreven støjende adfærd.
 • Brug af mobil telefon i omklædningsrum og svømmehal er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at benytte snorkel til svømning i Hinnerupbadet
 • Børn under 11 år kun adgang ifølge med voksen (16 år)
 • Børn på 7 år eller derover skal bruge de respektive omklædningsrum - vi har desværre ikke familie omklædningsrum
 • Badepersonalets øvrige anvisninger skal følges. Tilsidesættelse kan medføre bortvisning.