• Regler og retningslinier for brug af Hinnerupbadet

  • Al ophold og færdsel foregår på eget ansvar
  • Det er ikke tilladt at medbringe smykker i vandet.
  • Der er ingen adgang i bassinerne, før grundig afvaskning af hele kroppen UDEN badetøj. 
  • Ingen adgang til bassinerne med smitsomme sygdomme
  • Vis hensyn når du bader - der skal være plads til alle
  • Alle skal have det sjovt - men undgå overdreven støjende adfærd.
  • Brug af mobil telefon i omklædningsrum og svømmehal er ikke tilladt
  • Det er ikke tilladt at benytte snorkel til svømning i Hinnerupbadet
  • Børn under 11 år kun adgang ifølge med voksen (16 år)
  • Badepersonalets øvrige anvisninger skal følges. Tilsidesættelse kan medføre bortvisning.